Styrelsen 2018

Vid årsstämman 2018 valdes följande personer till styrelse för samfälligheten.

Ordförande: Margareta Janner, hus 40
Sekreterare: Leif Strömfelt, hus 14
Kassör: Rand Nezamaldin, hus 22
Ledamot: Inga Dalvik, hus 54
Ledamot: José Esteban, hus 170
Suppleant: Anneli Lamminen, hus 50
Suppleant: Mohammed Al-Aboddy, hus 108

Översvämning i källaren!

Till er som har en servicelucka i källaren, dvs en plåtskiva på cirka 50*70cm, som täcker ett hål i golvet. Normalt finns denna lucka i rummet mitt emot tvättstugan. Kontrollera genom att lyfta upp denna plåtskiva så ni ser ned i hålet, där finns en eller flera service-lock som ska sitta fast, se bild. På bilden är ett lock inte fastskruvat med översvämning som följd.

Ändringar på hemsidan

För att säkerställa att alla medlemmar i föreningen ska kunna ta del av information som rör samfälligheten beslutade styrelsen vid sitt möte i januari att sidorna Anslagstavlan och Viktiga datum inte längre ska vara lösenordsskyddade utan öppna för alla. Vi vill trots det uppmana alla i samfälligheten att ansöka om inloggning till medlemssidorna. Det ger tillgång till dokument som rör samfälligheten. Dessutom ger det oss tillgång till e-postadresser till medlemmar, vilket gör det enklare att snabbt nå ut om det finns något viktigt att meddela.

Nycklar till servicehus

Nycklar till servicehusen finns hos styrelsemedlemmarna. Eftersom det inte längre finns någon styrelsemedlem i I/J-längan så hänvisas boende i längan till Jose Esteban, som bor i hus nummer 170.

Energideklaration

En energideklaration för Nämndemannens samfällighet finns nu att hämta på sidan Dokument.

Information om sopor och återvinning

Soprummen i samfälligheten är endast avsedda för hushållssopor, som läggs i påsar och slängs i de gröna behållare som är avsedda för sopor. Man får inte ställa in andra sopor på golvet i soprummen. Vi är ansvariga för vårt område och om vi inte själva tar hand om våra sopor så betyder det att någon av våra grannar måste göra det. Andra sopor än hushållsavfall ska antingen slängas i rätt container för återvinning på vår parkering, eller också köras till SRV:s återvinningscentral i Fittja. Den ligger väldigt nära, men om du inte varit där förut så hittar du adress, karta och öppettider genom att klicka här.

Administration av hemsidan

Jag sitter inte längre i styrelsen. Eftersom jag fungerade som webbansvarig i den tidigare styrelsen och har god kunskap om hur de verktyg vi använder för webb och e-post fungerar så kvarstår jag som webbansvarig till dess att någon annan utsetts. Detta efter önskemål från den nya styrelsen.

 

Leif Glavå