Välkommen till Nämndemannen!

Vi hoppas att du kommer att trivas på Nämndemannavägen. Om du köpt ditt hus så är du medlem i Nämndemannens samfällighetsförening. Du kommer att få olika informationsblad, kallelse till föreningens årsmöte med mera i din brevlåda.

Observera att föreningen inte per automatik får reda på att du flyttat in i området. Du ansvarar därför själv för att se till att få den information som behövs för att du ska förstå vad det innebär att bo i samfälligheten, vilka regler som finns, vad som ingår i din månadsavgift m.m. Gå in på sidan Dokument för att få denna information. Om det är något du inte hittar där kan du istället skicka e-post till styrelsen på adress styrelsen@namndemannen.se.

Om du flyttat in i området men inte äger ditt hus så är det husägaren, inte du, som är medlem i samfälligheten och kan få tillgång till medlemssidorna. Du är dock skyldig att följa de regler som finns i området kring parkering m.m. Skicka e-post till styrelsen för mer information.